ZŠ a MŠ Laškov, příspěvková organizace

Foto

Foto

Foto

ZŠ a MŠ Laškov, příspěvková organizace

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Laškov,

příspěvková organizace

Laškov 21

798 57 Laškov

IČO: 70981612

ERouška

ERouška je aplikace, která pomáhá čelit epidemii COVID-19. Informace k získání a používání programu naleznete zde.

Opatření MŠMT

Dny 26. a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako dny volna. Celé znění opatření k nahlédnutí v příloze. 

Příloha - Opatření MŠMT

Mimořádné opatření

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje nařídila mimořádné opatření při epidemii. Jedná se o omezení provozu škol v takovém důsledku, že součástí vzdělávání na ZŠ nejsou sportovní činnosti a zpěv. Celé nařízení k nahlédnutí zde.

Stránky